Vítejte na webových stránkách
80. kongresu České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP!

Téma kongresu: Rinologie a onkologie

Důležitá data

31. 1. 2018  termín pro zaslání abstraktů k instruktážním kurzům
21. 2. 2018  vyrozumění o přijetí/nepřijetí instruktážního kurzu
16. 3. 2018  termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům
do 22. 3. 2018  včasná registrace
23. 3. až 7. 6. 2018  pozdní registrace
30. 3. 2018  vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru
od 8. 6. 2018  registrace na místě
13. až 15. 6. 2018  termín konání kongresu

 

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat v Kroměříži ve dnech 13.-15. června 2018.

Tak jako na minulých kongresech i na tomto se bude odborný program skládat z instruktážních kurzů, kulatých stolů, volných sdělení a posterových prezentací.  Hlavními tématy kongresu budou onkologie hlavy a krku a rinologická problematika. Abychom mohli diskutovat mezioborově, budou účastníky i významní odborníci z řad onkologů, radioterapeutů, patologů a alergoimunologů. Nelékařští pracovníci budou mít možnost účastnit se samostatných sekcí.

Doufáme, že pobyt na kongresu využijete i k poznání Kroměříže jako jedné z nejvyhledávanějších turistických destinací v České republice. Věhlas městu přinesly unikátní památky, zejména Arcibiskupský zámek a jeho obrazárna, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané na prestižním seznamu UNESCO. Genius loci Kroměříže těží z romantických kulis historického centra. Stinná podloubí, přilehlé malebné uličky a krásné kostely si snadno získají srdce návštěvníků. Velké náměstí a jeho okolí s mnoha restauracemi a kavárnami, hotely a penziony zajistí příjemný pobyt ve městě. Arcibiskupské vinné sklepy zase zaujmou každého milovníka a znalce vína. Díky své historii, bohatému kulturnímu životu a množství škol byla Kroměříž vždy centrem vzdělání a je nazývána Hanáckými Athénami. Pro střední a starší generaci ORL lékařů, kteří se na atestace učili z „Přecechtěla“, je určitě zajímavé, že akademik Antonín Přecechtěl, rodák z blízkých Srbců, studoval v letech 1896-1904 na zdejším známém gymnáziu.

Nedílnou součástí města i regionu je i Kroměřížská nemocnice, která v r. 2010 oslavila stoleté jubileum. Jedním z nejstarších oddělení na Moravě je i zdejší ORL. Bylo založeno v roce 1929 primářem Emiliánem Soukupem, původně asistentem brněnské ORL kliniky. Oddělení vedl po 40 let. V 70. a 80. letech se jeho nástupcem stal primář Miloš Šteffl, CSc., rovněž z brněnské ORL kliniky. Jejich zásluhou se oddělení stalo pevnou součástí ORL péče na Moravě a obor se zde ku prospěchu našich nemocných rozvíjí i nadále.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se vám v Kroměříži bude líbit a rádi se sem budete vracet.

Prim. MUDr. Ivan Pár
ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.